ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΜΜΗΚ με την συνεργασία ΕΤΕΚ και ΣΑΚ
Κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Μελετητικές, κατασκευαστικές και άλλες προκλήσεις & λύσεις

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΜΜΗΚ με την συνεργασία ΕΤΕΚ και ΣΑΚ
Κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Μελετητικές, κατασκευαστικές και άλλες προκλήσεις & λύσεις

  • Ημερ. διεξαγωγής: 17 Μαρτίου 2017
  • Χώρος Διεξαγωγής: Λευκωσία, Εκπαιδευτικό Κέντρο ΕΤΕΚ

Τέλος Συμμετοχής: 50 ευρώ
Υπάρχει έκπτωση 10 ευρω στην περίπτωση προπληρωμής.

Εισηγητές: Καθ. Άγις Μ. Παπαδόπουλος, Νίκος Χατζηνικολάου, μηχανολόγος μηχανικός, Παναγιώτης Παναγή, αρχιτέκτονας

Τον Αύγουστο του 2014 εκδόθηκε το διάταγμα του καθορίζει τις απαιτήσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να πληροί το κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Από την 1η Ιανουαρίου 2019 όλα τα νέα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες αρχές ή είναι ιδιοκτησία τους πρέπει να αποτελούν κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (ΚΣΜΚΕ) ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2021 όλα τα νέα κτίρια πρέπει να ικανοποιούν την απαίτηση αυτή. Ήδη από την 1η Ιανουαρίου 2017 οι απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης έχουν γίνει πιο απαιτητικές έτσι ώστε να είναι πιο ομαλή η μετάβαση στα ΚΣΜΚΕ. Σήμερα τα ΚΣΜΚΕ μπορούν να αποτελέσουν ένα ισχυρό εργαλείο διαφοροποίησης ως στίγμα ποιότητας σε μία αγορά ακινήτων η οποία φαίνεται να ανακάμπτει. Καθώς είμαστε μόνο στην αρχή υπάρχουν μια σειρά από μελετητικές, κατασκευαστικές και άλλες προκλήσεις για τα ΚΣΜΚΕ. Σκοπός του 5ωρου αυτού σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει το νομικό πλαίσιο και τις τεχνικές/αρχιτεκτονικές απαιτήσεις των ΚΣΜΚΕ. Περαιτέρω, θα επιχειρηθεί να δοθούν παραδείγματα και λύσεις στις μελετητικές και κατασκευαστικές προκλήσεις των ΚΣΜΚΕ, λαμβάνοντας υπόψη και την σχέση του αρχικού κόστους με τις εξοικονομήσεις στο ενεργειακό κόστος.

Advanced Structural Design Sotiriou

PETROU TSIROU 72, PANTHEON HOUSE OFFICE 104A, LIMASSOL 3075 CYPRUS