ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ Σεμινάριο ΕΤΕΚ BIM – Building Information Modeling (Μοντελοποίηση Κτιριακής Πληροφορίας) Η Νέα Προσέγγιση στη Μεθοδολογία Παραγωγής Έργων ΘΕΩΡΙΑ & ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Σάββατο 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 Χώρος Διεξαγωγής: Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ, Θησέως 8 – 11, Λευκωσία

Building Information Modeling Ο όρος BIM, είναι ένα καινούργιο ακρωνύμιο στο χώρο της αρχιτεκτονικής και των κατασκευών, με τη δυνατότητα σημαντικών ωφελειών καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του κτιρίου (building life-cycle). Αποτελεί δυνητικά ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των μελετών, της αρχιτεκτονικής και των κατασκευών.
Η Διεθνής Επιτροπή Προτύπων BIM (National BIM Standards Committee – NBIMS), ορίζει το building information modeling ως « μια ολοκληρωμένη ψηφιακή αναπαράσταση των φυσικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών μιας υποδομής. Ένα μοντέλο BIM, αποτελεί μια πηγή πληροφοριών για ένα κτίριο – υποδομή, δημιουργώντας έτσι μια αξιόπιστη βάση για λήψη βελτιωμένων αποφάσεων σε όλο τον κύκλο ζωής, που είναι διαθέσιμη από τα πιο πρώιμα στάδια της σχεδιαστικής σύλληψης έως την κατεδάφιση». Tο Building Information Modeling είναι μια ολοκληρωμένη πρακτική σχεδίασης όπως και μια μεθοδολογία λειτουργιών (operations methodology) με σκοπό τη σωστή λήψη αποφάσεων. Η ολοκληρωμένη εφαρμογή του ΒΙΜ εμπεριέχει πληροφορίες και στοιχεία για ολόκληρο το κτίριο, από τοιχοποιίες και δομικά στοιχεία μέχρι μηχανολογικά συστήματα και μετρήσεις υλικών και στοιχεία προμηθευτών, για κάθε συγκεκριμένο έργο.
Χρησιμότητα Εκπαίδευσης

Μέσα από την ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη και τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών για σχεδίαση και σχεδιασμό (Computer Aided Design), έχουν αναπτυχθεί εφαρμογές με τις οποίες μπορούν να σχεδιαστούν πλήρη τρισδιάστατα μοντέλα (για αρχιτεκτονικά και τεχνικά έργα) σε περιβάλλον Εικονικής Πραγματικότητας (Virtual Reality). Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, δημιουργείται η ανάγκη εκπαίδευσης των Μηχανικών όλων των κλάδων (Αρχιτεκτόνων, Πολ. Μηχανικών, Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων καθώς και των Επιμετρητών Ποσοτήτων κ.ά.). Η σύγχρονη διαδικασία παραγωγής έργων BIM (Building Information Modeling) αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες της σημερινής τεχνολογίας.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα Μέλη του ΕΤΕΚ και ειδικότερα στους επαγγελματίες και στελέχη οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μελετών και των κατασκευών. Οι παρουσιάσεις που θα γίνουν θα δώσουν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να: περιγράφουν, αναλύουν και επεξηγούν την νέα τεχνολογία BIM (Building Information Modeling) αναγνωρίζουν την χρησιμότητα της τεχνολογίας BIM στην καθημερινή πρακτική των Μελετητών.αντιλαμβάνονται τα πλεονεκτήματα της νέας τεχνολογίας σε σχέση με προηγούμενες παραδοσιακές μεθόδους σχεδιασμού αρχιτεκτονικών έργων. Kατανοήσουν το πώς η νέα τεχνολογία μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερες δυνατότητες μελέτης έργων αλλά και εργοδότησης.

Advanced Structural Design Sotiriou

PETROU TSIROU 72, PANTHEON HOUSE OFFICE 104A, LIMASSOL 3075 CYPRUS